Să visăm despre o lume mai bună | Let’s dream of a better world

Azi vă fac o propunere: să fim cîteva minute optimişti şi naivi, că de cinisme realiste ne-am săturat.

Mai deunăzi am nimerit şi eu întîmplător pe un canal unde dădeau ştiri.
În general le evit pentru că în general ştirile sînt grobiene. Şi sînt sigură că tot întîmplător dădeau ei două veşti bune, una foarte caldă şi aerată, cealaltă cam rece dar proaspătă tare.

Vestea caldă:
Francezii au inventat o maşină complet ecologică, pe bază de aer comprimat, foarte utilă pentru circulaţia prin oraşe fiindcă e mică şi se conduce mai uşor, volanul fiind înlocuit cu un soi de manetă. Arată ca o buburuză şi poluează tot cît ea.

Vestea rece:
Mai multe studii competente derulate în universităţi din întreaga lume au demonstrat că prietenosul tutun este la fel de puternic ca şi cocaina în ceea ce priveşte viteza cu care îl face dependent pe bietul curios.
Alte detalii dătătoare de fiori: nicotina din tutun este folosită şi la prepararea anumitor insecticide; în stare lichidă şi injectată nicotina ucide instantaneu; aceeaşi nicotină „inofensivă” sabotează rezistenţa naturală a organismului în acelaşi fel în care o face virusul imunodeficient (SIDA) şi, stînd în mod progresiv (dar insidios, deci neaparent) la baza a numeroase boli, este cauza numărul 1 a deceselor premature din lume (în fruntea tuturor celorlalte droguri, a războaielor, a accidentelor de maşină şi a atacurilor de cord neadjudecate).
Chilly enough?
Noutăţi de aceeaşi natură îi privesc şi pe împătimiţii alcoolului; acesta strică la sănătate aproape la fel de rău ca tutunul şi este sabotorul numărul 1 al funcţionalităţii sociale.

Acum voi reveni la propunere şi vă voi cere să vă imaginaţi:

1. Străzile oraşelor şi şoselele lumii pline de toate tipurile de vehicule cunoscute, de la motocicletă la tiruri de mare tonaj, recreate pe baza conceptului ecologic francez.
Cerul limpede şi albastru, lipsit de dîrele acelea de trafic aerian care în ultima vreme ne strică pozele.
Imaginaţi-vă că puteţi spune adio gaz de eşapament (şi dacă vă simtiţi foarte optimişti, chiar adio efect de seră).

2. Fumatul interzis la scară mondială. Standurile de ţigări dispărute peste noapte. Arome de bunătăţi culinare în restaurante. Aer curat în cluburi. Oameni lucizi, prietenoşi, calmi, fără tendinţe de scandal sau depravare, pentru că se va fi inventat desigur şi vaccinul care îi setează încă din primele luni de viaţă să nu poată înghiţi vreodată mai mult de 500 ml de vin sau bere sau mai mult de 50 ml de tărie în decurs de 4 ore.

Acum vă puteţi închipui efectele generale, nu?

Habitat mai curat şi mai promiţător.

Specie mai sănătoasă (datorită imunităţii recuperate), mai longevivă (boli mai puţine, unele poate chiar eradicate, mai puţine accidente, criminalitate scăzută), poate chiar mai inteligentă (obligaţi să caute „refugii” în propria imaginaţie, oamenii şi-ar dezvolta, de voie, de nevoie, intelectul).

Pace globală (se ştie, cele mai multe războaie au fost şi sînt încă iscate de lupta pentru resursele de combustibil şi monopolul drogurilor).

O lume mai bună?
Da.

Dacă vă puteţi imagina toate aceste lucruri şi credeţi în ele, se vor întîmpla,chiar dacă a fost deja demonstrat că invenţiile benigne au de aşteptat mai mult decît celelalte ca să fie aplicate la nivel global.

Pînă una alta, ar fi bine să vă lăsaţi de fumat şi de băut. O maşină o puteţi înlocui cu noua buburuză pe aer comprimat, dar corpul de schimb nu s-a inventat deocamdată.

Surse şi suport:
Maşina ecologică. Link EN.
Cum puteţi să vă lăsaţi de fumat fără să suferiţi: Link RO.
De acelaşi autor: cum vă puteţi lăsa de alcool şi cum vă puteţi controla greutatea tot fără să suferiţi, găsiţi cărţile pe Amazon: Link EN.

***

I dare you to be optimistic and naive for a couple of minutes; I’m sure you’ve got enough of the usual realistical / cynical attitude (yours, mine and everyone’s).

Some days ago, I stumbled upon a TV channel while they were giving the news (I’m usually trying to avoid them since the news they choose are rather ridiculously shocking or annoying). This time, though, they were announcing something unexpectedly genuine (what I’m calling the real story).

First news:
French scientists just invented an entirely green car that’s working with compressed air; it’s very useful for the city driving and has a joystick instead of wheel. This car looks just like a ladybug as pollutes as much as she does.

Second news:
More than one serious research made by universities from all over the world proved that the friendly tobacco could marry cocaine when it comes about inducing dependency to the poor curious.
Other serious aspects: the nicotine is also used as component of some very powerful insecticides; in liquid state and injected, nicotine kills instantly; the same „harmless” nicotine attacks our natural immunity in the very same way that aids does it; as it „helps”, progressively and non-apparently, a very large disease spectrum to take over the body, nicotine is the number 1 killer in our society (atop of all the other drugs, wars, car accidents and heart attacks).
Chilly enough?
The very same kind of news goes to the alcohol lovers. Alcohol has a very similar negative impact on health, and it is the number 1 killer of our social functionality.

Now try to imagine:

1. All the streets of the cities and all the highways of the world traveled by all the known vehicles, except for they’re rebuilt on the French ecological concept.
The sky freed of those nasty aircraft traces that spoil our pictures.
Imagine yourself saying good-bye emissions, or even (if you’re feeling particularly optimistic today) good-bye global warming.

2. Smoking, forbidden worldwide. All the cigarettes shops vanished overnight. Restaurants full of real food flavors. Clubs, overflowing of clean air. Calm, friendly, rational people, with no violent, nor promiscuous tendencies. By then, a vaccine would surely be invented and all of them could (by early setting) to restrain their drinking to at most 500 ml wine / beer, or 50 ml whiskey on every hour.

Now imagine how general effects would look like.

Our habitat would be cleaner.

Our species would be healthier, thanks to the recovering of the natural immunity.
Less disease, fewer accidents, lower criminality would lead to a higher life expectation.
Due to the fact that people will always have that need to escape reality, with no drug available any longer, people must use their imagination in order to do that, which could lead to a higher general IQ.
Given the well-known fact that most of the wars started because and for petrol and drugs monopole, the uselessness of these two kinds of substances could install global peace.

A better world? Why not?
If you are able to imagine it and to trust in it, the things I’ve mentioned above will eventually happen although it is also known that good inventions always had to wait longer than the bad ones, to be universally applied.

Until that happy day, you’d better quit smoking and drinking. If you already can change your old car with the new ecological ladybug, well… the replacement body has not yet been invented.

Useful links for:
The ecological car.
How to quit smoking, drinking, overeating easy and painless.

©M.V. Fishbones